Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej

Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej

Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej

Szkolenie ogniskuje się na rozwijaniu umiejętności nauczycieli w zakresie budowania pozytywnego środowiska klasy, efektywnego zarządzania zachowaniami uczniów oraz rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat założeń pozytywnej dyscypliny oraz technik jej stosowania. Skupimy się na praktycznych narzędziach, które nauczyciele mogą zastosować w codziennej pracy z uczniami, aby promować dobre zachowanie, rozwiązywać konflikty i budować pozytywną atmosferę w klasie. Omówimy również strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, jakie mogą się pojawiać w kontekście zachowań uczniów.

Szkolenie to, pomaga nauczycielom tworzyć przyjazne i efektywne środowisko edukacyjne, które sprzyja rozwojowi uczniów i kształtuje pozytywne nawyki społeczne.

Zapytaj o termin przesyłając email na adres o temacie:
Pytanie o szkolenie: Doskonalenie nauczycieli - Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej