Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym

Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym

Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym

Konflikty w środowisku szkolnym są nieuniknione, stąd kluczowa jest umiejętność ich konstruktywnego rozwiązywania. Szkolenie skupia się na budowaniu świadomości uczestników w zakresie rodzajów konfliktów, ich źródeł oraz wpływu na efektywność pracy zespołów klasowych.

Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikacji konfliktów na wczesnym etapie, radzenia sobie z nimi, zanim zaczną one wpływać negatywnie na atmosferę w klasie szkolnej.

Szkolenie dostarczy praktycznych narzędzi skutecznego rozpoznawania, analizy i rozwiązywania konfliktów.

Zapytaj o termin przesyłając email na adres o temacie:
Pytanie o szkolenie: Doskonalenie nauczycieli - Rozwiązywanie konfliktów