Odporność psychiczna nauczyciela

Odporność psychiczna nauczyciela i możliwości jej wzmacniania

Odporność psychiczna nauczyciela i możliwości jej wzmacniania

Szkolenie "Odporność psychiczna nauczyciela i możliwości jej wzmacniania" stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na umiejętności radzenia sobie ze stresem, presją i trudnościami zawodowymi. W trakcie tego szkolenia skoncentrujemy się na budowaniu odporności psychicznej jako kluczowego elementu osobistego i zawodowego rozwoju nauczyciela.

Zapytaj o termin przesyłając email na adres o temacie:
Pytanie o szkolenie: Doskonalenie nauczycieli - Odporność psychiczna nauczyciela