Poezjoterapia

Warsztaty z poezjoterapii

Warsztaty z poezjoterapii

Trudne doświadczenia życiowe, ukrywane przed innymi, mogą się przejawiać w formie ruminacji, lęku, trudnych snów, natrętnych myśli. Im większy wysiłek wkładamy w ukrywanie myśli i uczuć, tym większe obciążenie dla ciała. Wysiłek wkładany w chowanie w sobie trudnych doświadczeń przez długi czas staje się silnym stresorem. Zwiększa się nasza podatność na choroby oraz pojawiają się problemy fizyczne i psychiczne, związane z emocjonalnym napięciem. Auto-ekspresja, samo-ujawnianie, pozwala porządkować przeżyte doświadczenia, nadaje im sens i znaczenie.

Analogicznie jak zdjęcie pokrywki z garnka z gotującą się wodą spowalnia jej wrzenie, tak pisanie, uwalnia to, co nagromadzone, dlatego często jest łatwiejsze niż mówienie.Wyjawienie prawdy o problemie, traumie, obniża fizjologiczne skutki utrzymywania tajemnicy, niemal natychmiast zmniejsza się napięcie. Konfrontowanie się z problemami emocjonalnymi, pisanie o nich powoduje, że ogólny poziom stresu zaczyna spadać. Odsłaniając tajemnicę na nowo myślimy o tym, co się wydarzyło. Pisząc o skrywanym doświadczeniu, tłumaczymy je za pomocą języka.

Konfrontacja z problemem, opowiadanie o nim pomaga zrozumieć dane wydarzenie, a nawet pogodzić się z nim. Kiedy ubieramy doświadczenie w słowa, możemy lepiej je zrozumieć, zasymilować trudne treści, odciąć się od bolesnej przeszłości, nadając jej inne/nowe znaczenie. Temu ma służyć nasz webinar w trakcie którego powiemy, dlaczego warto pisać, co daje nam pisanie ekspresywne i dlaczego tak ważne dla naszego dobrostanu jest doświadczenie uwalniania, które pojawia się w trakcie pisania.

„Można kogoś upodlić, zagłuszyć, zgasić, ale nie można odebrać mu prawa do jego historii. Odzyskujesz życie, kiedy możesz je opowiedzieć własnymi słowami. Okazuje się wtedy, że tylko pozornie zostało ci ono odebrane” B. Schubert

Zapytaj o termin przesyłając email na adres o temacie:
Pytanie o szkolenie: Samorozwój - Poezjoterapia