Badania ilościowe

Badania ilościowe. Budowa kwestionariusza ankiety

Badania ilościowe. Budowa kwestionariusza ankiety

Celem webinaru jest wprowadzenie do metodologii badań ilościowych, przedstawienie możliwości i trudności związanych z prowadzeniem badań o charakterze ilościowym.

Dowiemy się jak poprawnie budować narzędzia badawcze, czym jest preambuła i jaka jest jej rola, jak zachęcać do udziału w badaniu i zwiększać odsetek wypełnień, jakie najczęstsze błędy spotykamy przy konstruowaniu narzędzi badawczych.

Webinar

najbliższy termin: 06.12.2023, 19.00 - 20.30
koszt: 200 zł
Rezerwuj przesyłając email na adres o temacie:
Rezerwacja szkolenia: Metodologia - Badania ilościowe 06.12.2023