Metodologia

Jak zaplanować pracę nad dysertacją, w jaki sposób pracować z literaturą, jak nie utonąć w nadmiarze informacji? W jaki sposób systematyzować i porządkować zebrany materiał, jak powinna wyglądać struktura pracy?

Celem webinaru jest zapoznanie Habilitantek i Habilitantów z procedurą związaną z habilitacją.

Indywidualny tutoring metodologiczny obejmuje wyzwania związane z realizacją badań własnych zarówno ilościowych jak i jakościowych. Udzielam konsultacji związanych z metodologią projektów badawczych.

Celem webinaru jest zapoznanie osób zainteresowanych prowadzeniem badań, z możliwościami i trudnościami związanymi z realizacją własnych projektów badawczych.

Poznamy cechy QDA jako procedury badawczej, dowiemy się czym jest transkrypcja, na czym polega proces kodowania, czym są noty teoretyczne, w jaki sposób można analizować zebrany materiał empiryczny.

Celem webinaru jest wprowadzenie do metodologii badań ilościowych, przedstawienie możliwości i trudności związanych z prowadzeniem badań o charakterze ilościowym.

Celem webinaru jest zapoznanie osób zainteresowanych prowadzeniem badań w sieci z ich specyfiką, możliwościami i trudnościami związanymi z realizacją własnych projektów badawczych realizowanych drogą online.