Metodologia

Indywidualny tutoring metodologiczny obejmuje wyzwania związane z realizacją badań własnych zarówno ilościowych jak i jakościowych. Udzielam konsultacji związanych z metodologią projektów badawczych.

Celem webinaru jest zapoznanie osób zainteresowanych prowadzeniem badań, z możliwościami i trudnościami związanymi z realizacją własnych projektów badawczych.

Poznamy cechy QDA jako procedury badawczej, dowiemy się czym jest transkrypcja, na czym polega proces kodowania, czym są noty teoretyczne, w jaki sposób można analizować zebrany materiał empiryczny.

Celem webinaru jest wprowadzenie do metodologii badań ilościowych, przedstawienie możliwości i trudności związanych z prowadzeniem badań o charakterze ilościowym.

Celem webinaru jest zapoznanie osób zainteresowanych prowadzeniem badań w sieci z ich specyfiką, możliwościami i trudnościami związanymi z realizacją własnych projektów badawczych realizowanych drogą online.

Siłujesz się z rozprawą doktorską i nie wiesz od czego zacząć? Pomożemy Ci w tym.