Badania online

Badania online. Jak prowadzić badania w sieci

Badania online. Jak prowadzić badania w sieci

Celem webinaru jest zapoznanie osób zainteresowanych prowadzeniem badań w sieci z ich specyfiką, możliwościami i trudnościami związanymi z realizacją własnych projektów badawczych realizowanych drogą online.

Uczestnicy zostaną zapoznani z narzędziem do prowadzenia badań sondażowych w sieci www.ebadania.pl, a także dowiedzą się, jak zwiększać odsetek wypełnień w badaniach online, jaką rolę odgrywa zaproszenie w inicjowaniu kontaktu z respondentem.

Webinar

najbliższy termin: 08.12.2023, 19.00 - 20.30
koszt: 200 zł
Rezerwuj przesyłając email na adres o temacie:
Rezerwacja szkolenia: Metodologia - Badania online 08.12.2023