Habilitacja

W trakcie spotkania omówimy kwestie związane z przesłankami warunkującymi nadanie stopnia doktora habilitowanego, przygotowaniem dokumentacji habilitacyjnej, recenzjami i kolokwium habilitacyjnym. Webinar opierać się będzie o rekomendacje Rady Doskonałości Naukowej.

Prowadząca szkolenie wypromowała trzech doktorów, pełniła rolę recenzenta w kilkunastu przewodach doktorskich oraz kilkunastu postępowaniach habilitacyjnych.

Zapytaj o termin przesyłając email na adres o temacie:
Pytanie o szkolenie: Metodologia - Habilitacja